Onze aanbiedingen
   Talen

 Heeft u vragen?

+33 (0)2 51 27 83 84

 Openingstijden

Van 9:00 tot 19:00

 Openingsdata

01.04 - 30.09.2024

   

De Vendee

Home | Omgeving

De Vendée is verdeeld in 3 gebieden, “Le Littoral”, de streek langs de Atlantische kust, “Le Bocage” een streek waarin de weilanden niet afgezet zijn met prikkeldraad, maar met hagen en/of bomen en de “Sud Vendée”, waar Le Colombier zich bevindt. De Sud Vendée bestaat uit glooiende landschappen, bossen, akkers, weiden, oude boerderijen en landhuizen, en is uitermate geschikt voor verrijkende wandel- en fietstochten. Het is een dun bevolkt gebied, waar mensen nog tijd hebben voor een praatje en waar gezelligheid erg belangrijk is. De stadjes in deze streek, Luçon, Fontenay le Comte, Chantonnay, La Roche sur Yon zijn klein maar gezellig.

De Vendée is niet alleen bekend vanwege de vele zonuren en de mooie stranden, maarook vanwege de legende van Mélusine. Hieronder vindt u een korte versie van deze legende.

De legende van Mélusine

Opeen avond in het bos van Coulombiers beginnen Aimeric – Graaf van Poitou – enzijn neef Raimondin, na een lange jachtdag, aan de achtervolging van een wildebeer. Ze waren hun bedienden ver vooruit en kwamen al in het buitengebied vanLa Font de Cé, vlakbij Lusignan. Daar, in de opwinding over het doden van debeer, gaf Raimondin zijn oom per ongeluk een fatale slag. Overdonderd door eenzwaar verdriet, ontredderd en vol berouw over zijn daad, ging de jongeman opweg om te bekennen wat hij had gedaan toen hij in een bocht van de weg drie jongedames zag, die in een open ruimte in het bos dansten in de maneschijn.

Eénvan hen lachte naar hem en sprak hem aan. Haar naam was Mélusine. Ze was eenfee, dochter van Elinas, Koning van Albania en de fee Pressine. Op haar rustteechter een zware vloek. Haar moeder Pressine had haar gestraft voor haarslechte gedrag tegenover haar vader door haar te veroordelen tot een droevigeonsterfelijkheid, tenzij ze een liefhebbende ridder zou trouwen die nietnieuwsgierig was en die ermee akkoord was haar nooit op zaterdag te zien, omdatze op die dag een bad moest nemen en moest toezien hoe haar benen veranderdenin een lelijke geschubde staart. Als haar echtgenoot haar zo zou zien dan zouze nooit meer haar menselijke lichaam terug krijgen.

Raimondinvoelde zich onmiddellijk aangetrokken door de intelligentie en schoonheid vanhet jonge meisje en vroeg haar met hem te trouwen. Hij bezwoer dat hij nooitzou proberen haar op een zaterdag te zien. Mélusine was opgetogen dat ze eenechtgenoot had gevonden en accepteerde zijn aanzoek.  Ze stelde voor dat zij de landerijen en hetkasteel zou leveren. Maar Raimondin, die niet rijk was, vroeg zich af welkelanderijen en welk kasteel?

Eenmaalterug aan het hof probeerde Raimondin – die tegelijkertijd gelukkig enverdrietig was - zijn probleem op te lossen door de beer de schuld te geven vande dood van zijn oom.

Tijdensde ceremonie ter ere van de nieuwe Graaf van Poitou vroeg hij – op advies vanMélusine – zoveel land als in een hertevel zou gaan. “Wat dom” zeiden deverzamelde edellieden. Maar, tot hun consternatie, werd het hertevel in smallerepen gesneden. Aan elkaar gelegdvormden ze een enorm groot terrein. Geeft niets, zeiden de edellieden, hijheeft nog steeds geen kasteel. Hun plezier duurde echter maar kort, want in éénnacht, precies midden op het terrein bouwde Mélusine, met een schort vol metstenen, een mondvol water en een beetje toverkracht het prachtige kasteelLusignan.

Bovendienamuseerde ze zichzelf tijdens enkele nachten door de omliggende heuvels vol teplanten met machtige bossen, zodat haar echtgenoot de machtigste landheer in deregio zou zijn.

Zoveelgeluk gaf aanleiding tot onaardige opmerkingen en hebzucht. Waar kwam Mélusine’sfee-achtige schoonheid vandaan? Waarom hadden alle tien kinderen van Raimondinen Mélusine, allemaal jongens, enkele vreemde lichamelijke kenmerken? Eén hadmaar 1 oog in het midden van zijn voorhoofd, de andere had de klauw van eenleeuw op zijn wang, weer een ander een enorm groot oor en weer een ander –Mélusine’s favoriet – en volgens zeggen de meest boosaardige - had een grotenaar vorenstaande tand. En waarom sloot Mélusine zichzelf iedere zaterdag op?

Raimondinvolgde het slechte advies van een jaloerse broer op om het geheim van zijnvrouw te achterhalen. Hij verraste Mélusine in haar bad, terwijl ze haar langefeeënhaar kamde en met haar foeilelijke vissenstaart zwiepte. Zodra Raimondindeze fatale stap zette, schreeuwde de fee en vloog ze uit het raam met hetgeluid van flapperende vleugels terwijl ze een verschrikkelijke vloekuitschreeuwde over de kastelen die ze gebouwd had. “Ik zweer dat Pouzauges,Tiffauges, Mervent, Chateaumur en Vouvant allen zullen vergaan door 1 steen perjaar te verliezen”.

Tochzijn er mensen die zeggen dat ze in bepaalde nachten nog rondspookt op deruines van haar kastelen.

Label

Label La clef verte

La Clef Verte: Dit is een Europese erkenning met betrekking tot een milieuvriendelijk beleid en handelen. Hier ligt de nadruk b.v. op het hergebruik van regenwater, het gebruik van energiezuinige lampen, het gebruik van zonnepanelen, het scheiden van het afval etc.

Partners

Camping naturiste Natustar pour des vacances au naturel
FRANCE ESPACES NATURISTES
Tourisme France
acsi eurocamping
naturisten camping aangesloten bij alan rogers

Beoordelingen

Lire les avis du camping Centre de Vacances Naturiste le Colombier

© Copyright 2021 Camping Naturiste Le Colombier Met gemaakt in de Vendée  Algemene voorwaarden